BẠN CÓ THỂ ĐÓNG GÓP CHO CHƯƠNG TRÌNH QUA 3 BƯỚC ĐƠN GIẢN SAU
 • 1

  Tìm kiếm mã vạch trên
  các sản phẩm của Unilever.
  Xem danh sách sản phẩm của Unilever

 • 2

  Đăng nhập mã vạch bạn nhận
  được trên trang web chính thức
  của chương trình.

 • 3

  Với mỗi lần đăng nhập
  thành công, bạn đã chung tay
  tiếp sức cho đồng bào miền Trung.

ĐÓNG GÓP NGAY

Xem thể lệ
Đơn vị truyền thông
Đơn vị phối hợp thực hiện
DANH SÁCH SẢN PHẨM CỦA UNILEVER

Nhập mã vạch trên các sản phẩm sau đây để chung tay thương về miền Trung.